Hieronder vindt u de documenten die samen de grondslag vormen voor de vereniging zoals Statuten en Huishoudelijk Reglement. Verder documenten met betrekking tot de LIF (internationale samenwerking Lipizzanerstamboeken) en reglementen met betrekking tot fokkerij en keuringen in Nederland.

Statuten

Stamboekreglement

Selectiereglement

Huishoudelijk Reglement

Aanhangsel Stamboekreglement

Aanhangsel Selectiereglement