Hieronder vindt u de documenten die samen de grondslag vormen voor de vereniging zoals Statuten en Huishoudelijk Reglement. Verder documenten met betrekking tot de LIF (internationale samenwerking Lipizzanerstamboeken) en reglementen met betrekking tot fokkerij en keuringen in Nederland.

Statuten

Stamboekreglement 2014

Selectiereglement 2014

Huishoudelijk Reglement

Aanhangsel Stamboekreglement 2014

Aanhangsel Selectiereglement 2014