Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende (aan)vragen en bijbehorende documentatie (klik op de blauwe woorden om het betreffende document te openen).
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. een van de onderwerpen, neem dan contact op met onze stamboekadministratie via stamboekadministratie@lipizzaner.nl


Keuzenhulp: op naam zetten – importeren – RVO registratie – stamboekopname

Wanneer u een Lipizzaner heeft of gaat aankopen (mogelijk uit het buitenland) zijn er een aantal zaken die u wellicht wil (of zelfs moet) regelen. Het Schema RVO registratie en stamboekopname geeft u een overzicht van de verschillende opties en mogelijkheden en de kosten die hieraan verbonden zijn.


Overschrijven nieuwe eigenaar

Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe Lipizzaner! U kunt het paspoort van uw paard op uw naam laten zetten door het Aanvraagformulier overschrijven nieuwe eigenaar op te sturen naar onze stamboekadministratie.


Dekking merrie

Wanneer u uw merrie heeft laten dekken ontvangt u van de hengstenhouder een DIO formulier. Wanneer uw merrie en/of de hengst een in het Nederlandse stamboek opgenomen/goedgekeurde Lipizzaner betreft, stuur dan het DIO formulier dan voor 1 oktober op naar onze stamboekadministratie. U ontvangt dan een geboorteformulier, welke u binnen 2 weken na de geboorte van uw veulen ingevuld retour stuurt aan onze stamboekadministratie.


Dekking merrie door niet LVN hengst

Wanneer u uw merrie heeft laten dekken door een niet bij de LVN goedgekeurde hengst, maar door bijvoorbeeld een in het buitenland goedgekeurde Lipizzaner hengst of een hengst van een ander ras, dan kunt u middels dit document een Geboorte aangifte formulier aanvragen bij onze stamboekadministratie.


Predicaat behaald

Gefeliciteerd, uw Lipizzaner komt in aanmerking voor een predicaat! U kunt het predicaat aanvragen door het Aanvraagformulier predicaat op te sturen naar onze stamboekadministratie.


RVO registratie importpaard

Wanneer u een paard koopt in het buitenland dient u deze binnen 30 dagen na aankomst in Nederland te registreren via een paspoort uitgevende instantie, voor Lipizzaners de LVN. Voor het importeren van uw paard dient u het Aanvraagformulier RVO registratie importpaard in te sturen naar onze stamboekadministratie. Uw paard wordt dan geïmporteerd, geregistreerd in de RVO database en indien gewenst wordt ook het paspoort op uw naam gezet.


Stamboekopname importpaard

Zoals hierboven beschreven dient u uw in het buitenland aangekochte paard binnen 30 dagen na aankomst in Nederland officieel te importeren via een PPI, waarbij uw paard geregistreerd wordt in de RVO database. Daarnaast kunt u er natuurlijk ook voor kiezen uw paard in het Lipizzaner stamboek op te laten nemen. Hiervoor dient u het Aanvraagformulier inschrijven stamboek en RVO registratie importpaard en het I&R formulier LVN in te sturen naar onze stamboekadministratie.


Overlijden paard

Na het overlijden van uw Lipizzaner dient het paard door afgemeld te worden bij de RVO database én het stamboek. Het afmelden bij de RVO doet u (of de UBN houder) zelf binnen 7 dagen na overlijden van het paard. voor het afmelden bij het stamboek moet het paspoort tezamen met het Aangifteformulier overleden paard opgestuurd worden naar de LVN. Wij zullen dan in de stamboekadministratie aangeven dat het paard overleden is. U kunt het paspoort na afhandeling (indien gewenst) weer terug laten sturen. Het paspoort wordt dan ongeldig verklaard zodat u het ter nagedachtenis kunt bewaren.