RVO registratie

RVO registratie

REGISTRATIE VAN LIPIZZANER PAARDEN AFKOMSTIG UIT HET BUITENLAND

Alle paarden moeten een paspoort en een chip hebben. Daarnaast moet vanaf 21 april 2021 ook de verblijfplaats van deze dieren geregistreerd worden. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het paard bij de RVO geregistreerd staat. Een in Nederland geboren paard wordt automatisch bij de RVO geregistreerd bij het aanvragen van het paspoort.

Voor paarden met een buitenlands paspoort geldt dat deze (bij import) geregistreerd moeten worden bij de RVO. Deze registratie kunt u niet zelf doen, dit moet gedaan worden door een ‘paspoort uitgevende instantie’: dat zijn veel van de Nederlandse stamboeken waaronder ook de LVN. 
Wanneer u een lipizzaner of paard met lipizzaner bloed in bezit heeft dat afkomstig is uit het buitenland, en u heeft dit paard niet aangemeld bij een paspoort uitgevende instantie op het moment dat het werd geïmporteerd, dan moet u dat nu alsnog doen.

De LVN controleert of het bestaande (buitenlandse) paardenpaspoort voldoet aan de EU-eisen. 

  • Als het paspoort voldoet aan de eisen dan kan het paard door ons worden aangemeld bij de RVO.
  • Voldoet het paspoort niet aan de eisen, dan moet er een aanpassing komen zodat deze alsnog voldoet. Is dit niet mogelijk? Dan neemt de LVN het paspoort in en maken zij het ongeldig. Er moet dan een nieuw paspoort komen. Het paard mag dan niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie. Dit leggen we ook vast in het I&R-systeem.

Wanneer het paard door ons is geregistreerd bij de RVO kunt u straks (vanaf 12 april) het paard aanmelden bij het UBN nummer van de verblijfplaats. Staat uw paard aan huis? Dan moet u dus een UBN nummer aanvragen bij de RVO (zie http://www.RVO.nl).

Wilt u een Lipizzaner of een paard met lipizzaner bloed registreren? Neem dan contact op met het stamboeksecretariaat (stamboekadministratie@lipizzaner.nl), zodat we u op de juiste manier kunnen helpen. Stuur niet zomaar een paspoort op!

De kosten voor registratie van een paard met een geldig buitenlands paspoort bedragen 25.- euro (wij sturen het paspoort aangetekend aan u retour, daarvoor moeten wij kosten maken).

In dit schema (RVO-registratie-Staboekopname) vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden m.b.t. registratie van uw paard en de bijbehorende kosten.
Wilt u meer informatie over de regelgeving en de inschrijving van paarden op de verblijfplaats, kijk dan op http://www.RVO.nl

Redactie LVN

Reacties zijn gesloten.