The Lipizzan International Federation (LIF)

De LIF is de Internationale Federatie voor de Lipizzaner, en werkt op een non-profit basis. De LIF werd in Brussel opgericht bij het Belgische Ministerie van Justitie in december 1986. De doelstellingen, die beschreven zijn tijdens de oprichting in 1986, zijn ongewijzigd gebleven en de Federatie is sinds die tijd uitgegroeid tot het internationale samenwerkingsverband voor stamboeken en eigenaren van Lipizzaners.

Die doelstellingen omvatten de behoefte om nationale horizonten te openen en internationaal wetenschappelijk onderzoek en samenwerking te organiseren om het Lipizzanerras te versterken, dat één van de oudste paardenrassen is en zo een onvervangbaar cultureel erfgoed voor Europa is.

De Geschiedenis
Toen de LIF werd gevormd, had het drie dringende activiteiten om aan te werken, deze waren:

De telling van hengstenstambomen en van merriefamilies.
Het opzetten van de basisstructuur van een Internationaal Hengstenboek.
De definitie van raszuiverheid en het bepalen van criteria betreffende de bouw en type van de Lipizzaner.
Meer dan dertig jaar van hard werken en toewijding aan het ras zijn voorbijgegaan, sinds die monumentale dag tijdens de 400ste verjaardagsvieringen van het ras in Lipica (1980) toen Rudolf Leiner en Hildegarde Gekiere, tijdens het spreken aan het fokkenautoriteiten zoals Professor Joze Jurcovich en Dr. Heinrich Lehrner, het belang van behoud van Lipizzaner bloedlijnen & internationale samenwerking bespraken. Het daarna ontstane besluit in Brussel, met behulp van advocaat John Ianuzzi van de Verenigde Staten van Amerika, was de start van wat de belangrijkste ontwikkeling van het Lipizzanerras sinds zijn begin moest worden.

De LIF was geboren
Tijdens die beginjaren zijn de twee scheppers van onze Federatie: Rudolf Leiner & Hildegarde Gekiere, door elke politieke & diplomatische crisis, de ups en downs & overwinning van LIF, de constante factor geweest. Door hun constante inspanningen als rechtskundige adviseur, voorzitter & secretaris-generaal meer dan 20 jaar, ontstond er een structuur van een goed evenwichtige, internationaal erkende organisatie, met lidorganisaties in heel de gehele wereld! Tegenwoordig is de LIF het internationale communicatieplatform voor het fokken en het gebruiken van het Lipizzanerras in de wereld. Als zeldzaam ras (minder dan 10.000 in aantal) vereist dit edele paard de constante aandacht. Gelukkig zijn alle traditionele nationale fokkerijen en bijna elke organisatie van privéfokkers van Lipizzaners in de wereld lid van deze Federatie.

De LIF in het heden en de toekomst
Elk jaar is er de Algemene Vergadering van de LIF. Deze vergaderingen zijn de beste kans voor iedereen in de wereld van de Lipizzaners om contact met elkaar te hebben, zaken met elkaar te bespreken, informatie uit te wisselen en beslissingen te nemen. De fokkerijcommissie van de LIF, waarvan alle directeuren van de staatfokkerijen en sommige erkende Lipizzanerdeskundigen lid van zijn, heeft de criteria voor rasechtheid geformuleerd en zorgt voor de correcte registratie van alle Lipizzaners wereldwijd. Deze commissie controleert over de hele wereld het fokken van De Lipizzaner en steunt wetenschappelijk onderzoek.