Een hartelijk welkom voor een ieder die (opnieuw) lid wil worden!

Heeft of had u een Lipizzaner, of heeft u gewoonweg bewondering voor het ras, dan is het nu de hoogste tijd om u aan te melden als lid van de Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN).

Er zijn drie mogelijkheden om lid te worden:

Als eerste kunt u gewoon lid worden. U krijgt dan via de vereniging alle informatie over het reilen en zeilen en de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Indien u bijvoorbeeld fokt met Lipizzaners of deze ambitie nastreeft, dan is het stamboeklidmaatschap geschikt voor u. Wilt u ons alleen steunen?
Word dan vaste donateur van de vereniging!

Tarieven 2016:

Lidmaatschap €54,50
Stamboeklidmaatschap €131,00 (hierbij geldt een entreebedrag van €10,-)
Donateur €36,20
Om lid te worden vult u dit formulier (zie hieronder) volledig in en stuurt u het naar: Dhr. J.F.O. van Haaften secretaris@lipizzaner.nl ovv. Lidmaatschap LVN

Aanmelding lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap