Een hartelijk welkom voor een ieder die (opnieuw) lid wil worden!

Heeft of had u een Lipizzaner, of heeft u gewoonweg bewondering voor het ras, dan is het nu de hoogste tijd om u aan te melden als lid van de Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN).

Er zijn drie mogelijkheden om lid te worden:
Als eerste kunt u verenigingslid worden. U krijgt dan via de vereniging alle informatie over het reilen en zeilen en de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Indien u fokt met Lipizzaners of deze ambitie nastreeft, dan is het stamboeklidmaatschap geschikt voor u.
Wilt u ons alleen steunen? Word dan donateur van de vereniging!

Tarieven 2022:

Verenigingslidmaatschap € 55,50
Stamboeklidmaatschap € 75,00
Donateur v.a. € 36,80
Om lid te worden vult u onderstaand formulier volledig in en stuurt u het naar: Mw. J. Poot secretaris@lipizzaner.nl ovv. Lidmaatschap LVN

Aanmelding lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap